Mikrofirmy nadal czują się bezpiecznie, jednak obawiają się o przyszłość