Nest Bank wpisany na listę Agentów Firm Inwestycyjnych prowadzoną przez KNF